Η συλλογή των υπογραφών θα αξιοποιηθεί μόνο για το συγκεκριμένο λόγο και δε θα χρησιμοποιηθεί για τίποτα άλλο.